ΒΑΜΒΑΚΙ / ΚΑΡΥΔΙ / ΣΤΑΧΥ / ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ / ΕΛΙΑ

γαλάζιο… όπως άνθρωπος, θάλασσα, δραστηριότητες και πισίνα