ΒΑΜΒΑΚΙ / ΚΑΡΥΔΙ / ΣΤΑΧΥ / ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ / ΕΛΙΑ

λευκό … όπως ανθρωπος, δραστηριότητες και δόμηση