ΒΑΜΒΑΚΙ / ΚΑΡΥΔΙ / ΣΤΑΧΥ / ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ / ΕΛΙΑ

πράσινο… όπως αγροτης, κήπος, πότισμα και καλλιέργεια